Dyżury pielęgnacyjne


Naszym Pacjentkom oferujemy możliwość uzyskania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (w oddziale) po operacji/zabiegu ginekologicznym. Jest to usługa dodatkowa, organizowana w miarę możliwości i po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Pacjentkę. Chęć skorzystania z takiej opieki należy zgłosić na co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem cięcia cesarskiego, operacji lub zabiegu.
Potrzebę dodatkowej opieki pielęgnacyjnej można również zgłosić w dniu porodu, w Izbie Przyjęć – ze względów organizacyjnych również wtedy nie gwarantujemy każdej Pacjentce możliwości skorzystania z takiej usługi.

Informacje organizacyjne
Koszt: 500 zł
Informacje i zapisy
+48 668 308 855 lub 22 25 59 818
(pon-pt w godz. 10:00-15:00)