1DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA
Diagnostyka ginekologiczna (m.in. kwalifikacja i przygotowanie do zabiegu operacyjnego - pobyt 1-dniowy) 1000 zł

Sono HSG ocena struktur jamy macicy i drożności jajowodów ze znieczuleniem ogólnym (1 doba pobytu) 1300 zł
2ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
Konizacja szyjki macicy 2000 zł

Założenie wkładki* (1 doba pobytu) 2000 zł

* wraz z ceną wkładki, w znieczuleniu ogólnym

Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy, pobieranie wycinków, badanie histopatologiczne (1 doba pobytu) 1500 zł
3HISTEROSKOPIE
Histeroskopia diagnostyczna (biopsja endometrium, scratching endometrium) 2500-3000 zł

Histeroskopia operacyjna 2500 zł - 4000 zł

4OPERACJE GINEKOLOGICZNE
Inne nietypowe operacje nie uwzględnione w cenniku * 4500-8000 zł

Laparoskopia diagnostyczna (pobyt do 2 dni) 3500-4500 zł

Laparohisteroskopia 4500-8000 zł

Laparoskopowa operacja naprawy ubytku w bliźnie po cięciu cesarskim 5000-8000 zł

Leczenie operacyjne nietrzymania moczu (do 3 dni pobytu) 3900-4500 zł

Operacje na przydatkach, wyłuszczenie mięśniaków drogą brzuszną i laparoskopowo (pobyt do 4 dni) 4500 zł - 8000 zł*

* w zależności od stopnia zaawansowania chorby, przewidywanego czasu wykorzystania sali operacyjnej, cena ustalana indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej

Szew okrężny na szyjkę macicy (pobyt do 3 dni) 2500 zł

Szew szyjkowy przezbrzuszny zakładany laparoskopowo (pobyt do 4 dni) 6000-7000 zł

Wycięcie macicy lub trzonu macicy drogą brzuszną, pochwową i laparoskopowo (pobyt do 4 dni) 4500-8000 zł

Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina (pobyt do 2 dni) 2000 zł

* w zależności od planowanego rodzaju operacji / stopnia zaawansowania choroby , cena ustalana indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej
5PLASTYKA POCHWY I KROCZA
Labioplastyka (pobyt do 3 dni) 3500 zł

Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego (pobyt do 4 dni) 4700-6000 zł

Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem materiału biomedycznego (pobyt do 4 dni) 4700-6000 zł

Operacje estetyczne pochwy i krocza * 3500-6000 zł

6ENDOMETRIOZA
Operacje nietypowe, m. in. operacje endometriozy * ( pobyt do 5 dni) 4500-18000 zł

* w zależności od planowanego rodzaju operacji / stopnia zaawansowania choroby , cena ustalana indywidualnie podczas konsultacji lekarskiej * płatność przed zabiegiem
7GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
Konsultacja przed zabiegiem 100 zł

Zabieg laserowy zewnętrznych okolic intymnych* 650 zł

Zabieg laserowy zewnętrznych okolic intymnych (pakiet 3 zabiegów)* 1500 zł

Zabieg rewitalizacji pochwy i warg sromowych* 2000 zł

Zabieg rewitalizacji pochwy i warg sromowych (pakiet 3 zabiegów)* 2900 zł - cena promocyjna**
* płatność przed zabiegiem
* * pierwszy zabieg koszt 1200 zł, każdy następny 850 zł
8USŁUGI POZOSTAŁE
Dopłata do pobytu w sali rodzinnej lub jednoosobowej o podwyższonym standardzie - 12 h 300 zł

Dopłata do pobytu w sali rodzinnej lub jednoosobowej o podwyższonym standardzie - 24 h 500 zł

Indywidualna opieka pielęgnacyjna - 12 h 600 zł

Indywidualna opieka pielęgnacyjna w przypadku porodu wielorakiego - 12 h 800 zł

Konsultacja lekarska w Izbie Przyjęć 150 zł

Leczenie zachowawcze pacjentki w Oddziale Ginekologicznym - I-sza doba 1000 zł

Leczenie zachowawcze pacjentki w Oddziale Ginekologicznym - następne doby lub dłuższy pobyt po operacji/zabiegu 300 zł/doba

Wykonanie procedury operacyjnej przez wskazanego lekarza (bez ceny operacji)* 1000 zł

Wykonanie procedury zabiegowej przez wskazanego lekarza (bez ceny zabiegu)* 500 zł

Wykonanie procedury operacyjnej przez wskazanego lekarza - profesora lub samodzielnego pracownika naukowego (bez ceny operacji)* 1500 zł

Zastosowanie profilaktyki przeciwzrostowej 650 zł

Znieczulenie do drobnych zabiegów 600 zł

Zwrot kosztów za udział osoby bliskiej wskazanej przez pacjentkę w planowanym cięciu cesarskim 200 zł
* procedura operacyjna z udziałem lekarza konsultanta CMŻ