Dyżury pielęgnacyjne


Naszym Pacjentkom oferujemy możliwość uzyskania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (w oddziale) po operacji/zabiegu ginekologicznym. Jest to usługa dodatkowa, organizowana w miarę możliwości i po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Pacjentkę. Chęć skorzystania z takiej opieki należy zgłosić na co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem cięcia cesarskiego, operacji lub zabiegu.

Dyżury pielęgnacyjne nie są usługą gwarantowaną.


Informacje organizacyjne

Koszt: 600 zł lub 800 zł w przypadku porodu wielorakiego

Informacje i zapisy

tel. 48 532 122 201od 8:00 do 15:00

odl@szpitalzelazna.pl